Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

środa 18 września 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej

Spotkanie upowszechniające tworzenie partnerstw lokalnych w Potęgowie

Spotkanie upowszechniające tworzenie partnerstw lokalnych w Potęgowie

W dniu 26 sierpnia 2014 r. odbyło się w Potęgowie spotkanie upowszechniające tworzenie partnerstw lokalnych na rzecz przedsiębiorczości społecznej w ramach „Zintegrowanego Systemu Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie środowiskom lokalnym w województwie pomorskim, zachodniopomorskim i lubuskim  modelowych Partnerstw Lokalnych oraz przedsiębiorstw społecznych, opierających swoją działalność o solidarny model gospodarki społecznej. 
czytaj dalej...>>

Podsumowanie 4-letniej pracy Fundacji Barka w ramach Projektu systemowego „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”

Fundacja Barka - Ekonomia Społeczna

Prowadzona przez ostatnie  lata działalność Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, związana z budowaniem w Polsce systemu wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej i włączenia społecznego, przyniosła bardzo dobre rezultaty. Dostrzeżona została w Polsce i Europie.

 

 

 

 

 

 
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe dotyczące wydania (druk, skład i łamanie) publikacji

Konkurs ofert

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest  wydanie (druk, skład i łamanie) publikacji „Partnerstwa lokalne jako istotny element rozwoju przedsiębiorstw społecznych”. Realizacja przedmiotowego zadania przewiduje:

  • Przygotowanie publikacji do druku - skład i łamanie.
  • Druk publikacji - 5000 egz.

Informacje dodatkowe:
czytaj dalej...>>

Konferencja o gospodarce społecznej na Podkarpaciu

Konferencja o gospodarce społecznej na Podkarpaciu

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w dniu 02.10.2013 roku zorganizował konferencję „Rozwój gospodarki społecznej w woj. podkarpackim szansą na ograniczenie wykluczenia społecznego”.
czytaj dalej...>>

Rola partnerstwa lokalnego - rozmowa z Sebastianem Niżnikiem, starostą sanockim

Sebastian Niżnik, starosta sanocki (fot. sebastianniznik.pl)

W Sanoku powstało pierwsze powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Polsce. O jego początkach, korzyściach i zagrożeniach opowiada Sebastian Niżnik, starosta sanocki.

Co jest najtrudniejsze przy tworzeniu partnerstw lokalnych?
czytaj dalej...>>

Centrum Integracji Społecznej w Ulhówku miało swoje wielkie otwarcie

Centrum Integracji Społecznej w Ulhówku miało swoje wielkie otwarcie

Mimo, że CIS w Ulhówku działa już od ponad roku, to właśnie 28 lipca odbyła się uroczystość jego otwarcia. W wydarzeniu tym, na zaproszenie Wójta Łukasza Kłębka oraz kierownika CIS Zenona Spasowicz, brali udział przedstawiciele Fundacji Barka. 

Otwarcie CIS-u było wielkim świętem mieszkańców gminy, gdzie ogromnym problemem jest bezrobocie i masowe migracje zagraniczne w poszukiwaniu pracy. Dni Ulhówka wzbogacone były również o takie wydarzenia jak konkurs kulinarny kół gospodyń wiejskich czy koncert zespołu Bayer Full.
czytaj dalej...>>

Partnerstwa społeczne wsparciem gospodarki rynkowej

Pomoc 2  fot. fotolia.pl

Współpraca środowiska lokalnego oraz odbudowa zaufania społecznego. To niezwykle trudne założenia, szczególnie w gminach, gdzie poziom bezrobocia i liczba osób wykluczonych społecznie jest bardzo wysoka. Szansą na przeciwdziałanie tym zjawiskom okazuje się być zbudowanie trwałych partnerstw i rozwój instytucji społecznej gospodarki rynkowej.
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji transportu autobusowego dla zagranicznej wizyty studyjnej

Konkurs ofert

Przedmiotem zamówienia jest organizacja usługi transportu autokar/bus dla 17 osób z Poznań do Niemiec (dokładna nazwa miejscowości jeszcze nie jest znana) i z powrotem w dniach 24-28.06.2013. W ramach wizyty studyjnej potrzebny będzie także transport na miejscu wizyty. Będą to niewielkie odległość pomiędzy kolejnymi instytucjami.  Zamówienie składa Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji zagranicznej wizyty studyjnej

Konkurs ofert

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji zagranicznej wizyty studyjnej (Niemcy) organizowanej w dniach 24-28.06.2013 r. w ramach projektu „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe dotyczące wydruku broszur informacyjnych

Konkurs ofert

Zapytanie ofertowe dotzcyce wydruku broszur informacyjnych Wraz z korektą, opracowaniem merytorycznym, graficznym, składem i łamaniem w ramach projektu Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakres usługi w szczególności obejmuje: wydruk broszury informacyjnej, opracowanie merytoryczne, korekta, opracowanie graficzne, skład i łamanie.

 
czytaj dalej...>>