Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

środa 18 września 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Realizowane projekty

Konkurs na Pilotaż

Standardy w Pomocy - LOGO

Wstępna informacja o planowanym konkursie na pilotażowe wdrażanie standardów usług w obszarze bezdomności oraz Modelu „Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności” (GSWB).
Szanowni Państwo
czytaj dalej...>>

Projekt 1.18, zadanie nr 4, GSWB

 

We wrześniu 2009 roku rozpoczęto realizacje projektu systemowego: 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług pomocy i integracji społecznej, zadanie nr 4 w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności.  Realizację projektu ustalono na okres wrzesień 2009 – grudzień 2013. Jest on finansowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet I. Model: Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności. 
czytaj dalej...>>